Vår verksamhet

På Solstrålens förskola har vi plats för 30 barn fördelade på två
avdelningar, en yngrebarns- avdelning och en äldrebarns-avdelning.
Varje läsår arbetar vi med nya projekt och delar då in barnen i tre
grupper.
Det blir en tryggare och lugnare miljö för vår utbildning och vi
samarbetar, lär oss tillsammans, utforskar, skapar, är kreativa, tränar
språket, utvecklar motoriken och har roligt.

Simskola

Hos oss på Solstrålen har vi simskola tio gånger per termin för 4-6
åringarna. Det är en förmån och av stor vikt för barn att få vattenvana
och kunskap i ryggsim, bröstsim samt livräddning.

Avdelning Regnbågen

De yngre barnen ges möjlighet till en lugn, trygg, harmonisk och
utforskande miljö där allt sker i barnens takt.

Avdelning Blixten

De lite äldre barnen har fokus på att samarbeta och ges möjlighet att
utforska olika material och tillsammans skapa nya lärmiljöer samt att
få ta mer ansvar.
De äldsta barnen vistas mycket utomhus då de ofta arbetar med sina
projekt i skogen. Mycket fokus på motorik, samarbete och normer och
värden.