Vår fantastiska personal som gör att barn och föräldrar trivs på förskolan består av

Mia(Rektor)

Helena

Claritha

Isabell

Leila

Jelena

Vår Vision

Föräldraengagemang


Som förälder i vårt föräldrakooperativ får du:
– en liten, trygg och familjär förskola med små barngrupper och god personaltäthet
– möjlighet att vara med och påverka verksamheten
– insyn i ditt barns vardag och utbildning via förskoleappen Tyra
– delta i våra fixardagar två gånger per år då vi underhåller barnens lärmiljö samt umgås, fikar och lär känna varandra

Så här tycker våra föräldrar

En liten ”familjär förskola där barnen blir sedda av personalen. Barnen får vistas i en lugnare miljö som bidrar till en tryggare känsla, vilket vi ansåg vara viktigast för våra barn.

Alltid en varm famn nära till hands. Barnen blir sedda och lyssnade på utifrån sina behov och intressen. Små barngrupper och en kontinuitet i personalen

På Solstrålens Förskola känns det tryggt att lämna mitt barn. Jag vet att mitt barns behov av trygghet, nyfikenhet och utveckling blir tillgodosett under timmarna barnet är där. Personalgruppen är stabil och lyhörda för barnens önskemlå och funderingar

Styrelsen


Att sitta i Solstrålens styrelse är din möjlighet att få vara med att påverka och få en god inblick i verksamheten och ditt barns tid på förskolan. Styrelsen träffas tillsammans med förskolans rektor ca. en gång i månaden med undantag vid semestertider. Ordförande kallar till samtliga styrelsemöten som följer en fast dagordning.

De olika ansvarsområdena är:
Ordförande – Övergripande ansvar för verksamheten
Vice ordförande– Personalfrågor, Hemsidan
Sekreterare – För protokoll på mötena, Föräldraengagemang
Vice sekreterare– Köansvarig, Facebookgruppen
Ledamot– Fastighet, Arrende, Arbetsmiljöronder