Att sitta i Solstrålens styrelse är din möjlighet att få vara med att påverka och få en god inblick i verksamheten och ditt barns tid på förskolan. Styrelsen träffas tillsammans med förskolans rektor ca. en gång i månaden med undantag vid semestertider. Ordförande kallar till samtliga styrelsemöten som följer en fast dagordning.
De olika ansvarsområdena är:

Ordförande – Utveckling av verksamhet

Verksamhetsansvar – Ansvarig för pedagogiska verksamheten och personal (Rektorn)

Personalansvar – Stöd till Rektorn i personalfrågor

Sekreterare – Skriver protokoll vid styrelsemöten, hantera administrativa ärenden

Arbetsmiljöansvar – Ansvarig för det systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsronder m.m. ihop med en ur personalen

Ekonomiansvar – Fakturor/ekonomi

Köansvar – Barnintag på förskolan

Fastighet – Allt som rör fastigheten och utemiljön

Lämna ett svar