Här är information om vilka vi i styrelsen är och vilken roll vi har. (För medlemmar finns arbetsbeskrivningar under “Dokument”)

Ordförande – Utveckling av verksamhet, Uppdaterar hemsidan, beslutsfattare: Josefine Hansson

Verksamhetsansvarig – Ansvarig för pedagogiska verksamheten och personal: Elin Frick

Personalansvarig – Stöd till Elin i personalfrågor: Josefine Hansson

Sekreterare – Skriver protokoll vid styrelsemöten och årsstämma: Johan Bergqvist

Arbetsmiljöansvarig –systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsronder mm: Therése Larsson

Ekonomiansvarig – fakturor/ekonomi: Johan Agerblom

Köansvarig – barnintag på förskola: Henrik Lindsjöö

Medlemsansvarig – informatör till medlemmarna: Therése Larsson

Fastighet: Johan Bergqvist

Lämna ett svar