Att sitta i Solstrålens styrelse är din möjlighet att få vara med att påverka och få en god inblick i verksamheten och ditt barns tid på förskolan. Styrelsen träffas tillsammans med förskolans rektor ca. en gång i månaden med undantag vid semestertider. Ordförande kallar till samtliga styrelsemöten som följer en fast dagordning.
De olika ansvarsområdena är:

Ordförande – Övergripande ansvar för verksamheten

Vice ordförande- Personalfrågor, Hemsidan

Sekreterare – För protokoll på mötena, Föräldraengagemang

Vice sekreterare- Köansvarig, Facebookgruppen

Ledamot- Fastighet, Arrende, Arbetsmiljöronder