Köanmälan


Anmälan
:
Är du är intresserad av Solstrålens förskola och vill du ställa ditt barn i kö? Gör anmälan på Helsingborg stads hemsida.

Förskoleavgift:

Liksom kommunen har Solstrålen maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad. 

Köansvarig:

För mer information om kön vänligen kontakta köansvarig, Biljana Stojic, på 0704- 28 58 14.

Inskolning:


Inskolningen varar under 2 veckor då vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn.