Anmälan
Är du är intresserad av Solstrålens förskola och vill du ställa ditt barn i kö? Gör anmälan på Helsingborg stads hemsida.

Förskoleavgift
Liksom kommunen har Solstrålen maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad. 

Köansvarig
För mer information om kön vänligen kontakta köansvarig, Biljana Stojic, på 0704- 28 58 14.

Inskolning
Normalt sker all inskolning av nya barn i augusti. Eventuell inskolning övriga tider sker endast om styrelsen bedömer att det finns ledig plats.