Anmälan
Om du är intresserad av Solstrålens förskola och vårt föräldraengagemang  och vill du ställa ditt barn i kö till Solstrålen? Gör anmälan på Helsingborg stads hemsida.

Förskoleavgift
Liksom kommunen har Solstrålen maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad. 

Köansvarig
För mer information om kön vänligen kontakta köansvarig, Henrik Lindsjöö, på 073-307447.

Inskolning
Normalt sker all inskolning av nya barn i augusti. Eventuell inskolning övriga tider sker endast om styrelsen bedömer att det finns ledig plats. 

Lämna ett svar