Enligt skollagen (2010:800) 4 kap 8§ ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. På varje enhet ska information ges om hur klagomål eller synpunkter kan framföras. Vi på Solstrålen vill att man i första hand vänder du dig till förskolechefen. Upplever du att det inte går att lösa på detta sätt, kan du vända dig till kooperativets ordförande.
Du kan också sända dina klagomål med e-post till: solbarn@hotmail.se eller via ordinarie postgång: Solstrålens förskola, Ekebergavägen 77, 25351 Påarp.

Använd gärna blanketten du finner här.

Ett inkommet klagomål eller synpunkt hanteras enligt följande:
1. Solstrålens förskola registrerar ärendet och tar vidare till huvudman/styrelsen.
2. Förskolechef eller huvudman tar kontakt med den som lämnat klagomål/synpunkter för ytterligare information och eventuella förtydliganden.
3. Förskolechef/huvudman utreder och hanterar klagomålet/synpunkten.
4. Förskolechef/huvudman meddelar resultatet av utredningen till den som framfört klagomål/synpunkter.

Vill du gå vidare kan du vända dig till Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen, 25189 Helsingborg eller om ditt ärende handlar om kränkande behandling, till Skolinspektionen,