Enligt skollagen (2010:800, kap 4 ,8§) ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten eller personal.
På varje enhet ska information förekomma om hur klagomål eller synpunkter kan framföras.

Använd gärna blanketten du finner här.

Ett inkommet klagomål eller synpunkt hanteras enligt följande:
1. Solstrålens förskola registrerar ärendet och tar vidare till huvudman/styrelsen.
2. Rektor eller huvudman tar kontakt med den som lämnat klagomål/synpunkter för ytterligare information och eventuella förtydliganden.
3. Rektor/huvudman utreder och hanterar klagomålet/synpunkten.
4. Rekotor/huvudman meddelar resultatet av utredningen till den som framfört klagomål/synpunkter.

Vill du gå vidare kan du vända dig till Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen, 25189 Helsingborg eller om ditt ärende handlar om kränkande behandling, till Skolinspektionen,