Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljögruppen, bestående av en pedagog och en styrelsemedlem som arbetar tillsammans med arbetsmiljön på förskolan.
De lyfter arbetsmiljöfrågor, gör ronder,  uppdaterar dokumentationen m.m . Utöver möten jobbar de var för sig med mindre uppgifter som de delar sinsemellan.

Ronder under ett år:
• Skyddsrond (1 gång/år)
• Barnskyddsrond (1 gång/år)
• Allergirond (1 gång/år)
• Brandskyddsrond (1 gång/år)
• Internkontroll brandskydd (3 gånger/år)