Arbetsmiljöarbetet

Helena (pedagog) och Therese (styrelse) arbetar tillsammans med arbetsmiljön på förskolan.
Vi träffas minst 8 gånger per år ungefär 1-3 tim/tillfälle. Vi lyfter arbetsmiljöfrågor, gör barnskyddsrond,  uppdaterar dokumentationen , bokar -brand och HLR-utbildningar mm. Utöver våra möten jobbar vi var för sig med mindre uppgifter som vi delar mellan oss.

Therese är arbetsmiljöansvarig i styrelsen och Helena är arbetsmiljöansvarig i personalen och kommunicerar informationen om hur arbetet fortskrider. 

Våra ronder under ett år:
• Skyddsrond (1 gång/år)
• Barnskyddsrond (1 gång/år)
• Allergirond (1 gång/år)
• Brandskyddsrond (1 gång/år)
• Internkontroll brandskydd (3 gånger/år)

De årliga ronderna finns även med i planeringen här.

Lämna ett svar