Solstrålens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening enligt Helsingborg stads riktlinjer men i privat regi. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag. Varje familj med barn på Solstrålen är medlemmar i föreningen och har tillsammans ansvaret för drift och skötsel av förskolan. Förskolans personal är anställda av den ekonomiska föreningen och ansvarar för den pedagogiska delen av verksamheten.