Styrelsen

Här är information om vilka vi i styrelsen är och vilken roll vi har.

Ordförande – Utveckling av verksamhet, beslutsfattare : Maria

Verksamhetsansvarig – Ansvarig för pedagogiska verksamheten och personal: Elin

Personalansvarig – Stöd till Elin i personalfrågor: Maria och Biljana

Sekreterare – Skriver protokoll vid styrelsemöten och årsstämma. Uppdaterar hemsidan: Torbjörn

Arbetsmiljö –systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsronder mm. : Julia

Kassör – fakturor/ekonomi: Johan

Köansvarig – barnintag på förskola: Biljana

Medlemsansvarig – informatör till medlemmarna: Julia