Styrelsen

Här är information om vilka vi i styrelsen är och vilken roll vi har. (För medlemmar finns arbetsbeskrivningar under ”Dokument”)

Ordförande – Utveckling av verksamhet, beslutsfattare : Biljana

Verksamhetsansvarig – Ansvarig för pedagogiska verksamheten och personal: Elin

Personalansvarig – Stöd till Elin i personalfrågor: Josefin

Sekreterare – Skriver protokoll vid styrelsemöten och årsstämma. Uppdaterar hemsidan: Stefanie

Arbetsmiljöansvarig –systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsronder mm. : Therése

Ekonomiansvarig – fakturor/ekonomi: Johan

Köansvarig – barnintag på förskola: Henrik

Medlemsansvarig – informatör till medlemmarna: Therése

Lokalförnyelse – projekt för att förnya lokalerna: Maria