Köanmälan

Anmälan
Om du tycker det verkar bra med föräldraengagemang och inflytande och vill du ställa ditt barn i kö till Solstrålen? Gör anmälan på Helsingborg stads hemsida.

Förskoleavgift
Liksom kommunen har Solstrålen maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad. 

Köansvarig
För mer information om kön vänligen kontakta köansvarig, Biljana, på 0704-285814.

Inskolning
Normalt sker all inskolning av nya barn i augusti. Eventuell inskolning övriga tider sker endast om styrelsen bedömer att det finns ledig plats.