Personal

Vår fantastiska personal som gör att barn och föräldrar trivs på förskolan består av:


Elin, förskolechef, förskollärare, hälsopedagog. Har arbetat på Solstrålen sedan 2006.

Christer, förskollärare. Har arbetat på Solstrålen sedan 2013.

Leila, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan mars 2016.

 


Helena, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan mars 2017.

Sara, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan april 2017.

Lotta, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan december 2016.

 


Isabell, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan 2015.

Cecilia, köksansvarig och resurs. Har arbetat på Solstrålen sedan 2017.