Personal

Vår fantastiska personal som gör att barn och föräldrar trivs på förskolan består av:


Elin, Rektor, förskollärare


  Leila, barnskötare


  Helena, barnskötare


   Sara, pedagog (tjänstledig för studier)


  Isabell, barnskötare (tjänstledig för studier)


  Cecilia, köksansvarig och resurs


Mia, förskollärare