Personal

Vår fantastiska personal som gör att barn och föräldrar trivs på förskolan består av:


Elin, förskolechef, förskollärare, hälsopedagog. Har arbetat på Solstrålen sedan 2006.

Christer, förskollärare. Har arbetat på Solstrålen sedan 2013.
leila
Leila, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan mars 2016.

Helena, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan mars 2017.

Sara, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan april 2017.

Emina, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan augusti 2016.

Lotta, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan december 2016.

Isabell, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan 2015. Föräldraledig.