Personal

Vår fantastiska personal som gör att barn och föräldrar trivs på förskolan består av:


Elin, förskolechef, förskollärare, hälsopedagog. Studerar rektorsprogrammet. Har arbetat på Solstrålen sedan 2006.

Leila, barnskötare, studerar till Förskolepedagog. Har arbetat på Solstrålen sedan mars 2016.

Helena, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan mars 2017.

Sara, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan april 2017.

Isabell, barnskötare. Har arbetat på Solstrålen sedan 2015.

Cecilia, köksansvarig och resurs. Har arbetat på Solstrålen sedan 2017.


Mia förskolepedagog. Har arbetat
på Solstrålen sedan augusti 2019.