Personal

Vår fantastiska personal som gör att barn och föräldrar trivs på förskolan består av:


Elin, Rektor, förskollärare


  Leila, barnskötare


  Helena, barnskötare


   Sara, pedagog


  Isabell, barnskötare


  Cecilia, köksansvarig och resurs


Mia, förskollärare