Mål

Målsättning för Solstrålens förskola!

· Att ge våra barn en så god förskola som det bara går, genom engagerade föräldrar,
och bra personal.

· Att genom utevistelse och fysisk aktivitet ge barnen goda förutsättningar till ett bra
och friskt liv.

· Att ge barnen den bästa tänkbara kost och kostvanor.

· Att genom musik utveckla kreativitet och livslust.

· Att alla barn skall känna trygghet och välbefinnande i gruppen samt få utvecklas i
gruppen

· Att alla barn skall bli hörda och sedda, samt ges möjlighet och påverka olika val