Mål

Målsättning för Solstrålens förskola!

· Att ge våra barn en så god förskola som det bara går, genom engagerade föräldrar och kompetent och ansvarstagande personal.

· Att genom utevistelse och fysisk aktivitet ge barnen goda förutsättningar till ett bra och friskt liv.

· Att ge barnen den bästa tänkbara kost och kostvanor. Solstrålens förskola får lunch levererad från Hälsomatlådan. Frukost och mellanmål komponeras och förbereds av pedagogerna för bästa kvalité. 

· Att genom musik utveckla kreativitet och livslust.

· Att alla barn skall känna trygghet och välbefinnande i gruppen samt få utvecklas i gruppen

· Att alla barn skall bli hörda och sedda, samt ges möjlighet och påverka olika val. Solstrålens förskola använder sig av aktivitetstavla där barnen får vara med och styra vilken aktivitet dom ska delta i.