Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet

Helena och Therese (styrelse/förälder) arbetar tillsammans med arbetsmiljön på förskolan.
Vi träffas minst 8 gånger per år ungefär 1-3 h per gång. När vi ses pratar vi om arbetsmiljöfrågor, gör ronder, håller dokumentationen uppdaterad, bokar utbildningar (brand & HLR) m.m. Utöver våra möten jobbar vi var för sig med mindre uppgifter som vi delar mellan oss.

Therese är förbindelsen till styrelsen och Helena är förbindelse till personalen och framför på så vis information gällande arbetsmiljöfrågor.

Våra ronder under ett år:
• Skyddsrond (1 gång/år)
• Barnskyddsrond (1 gång/år)
• Allergirond (1 gång/år)
• Brandskyddsrond (1 gång/år)
• Internkontroll brandskydd (3 gånger/år)

De årliga ronderna finns även med i planeringen här.