Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet

Isabell (från 1/4 Christer)(personal) och Julia (styrelse/förälder) arbetar tillsammans med arbetsmiljön på förskolan.
Vi träffas minst 8 gånger per år ungefär 1-3 h per gång. När vi ses pratar vi om arbetsmiljöfrågor, gör ronder, håller dokumentationen uppdaterad, bokar utbildningar (brand & HLR) m.m. Utöver våra möten jobbar vi var för sig med mindre uppgifter som vi delar mellan oss.

Julia är förbindelsen till styrelsen och Isabell/Christer är förbindelse till personalen och framför på så vis information gällande arbetsmiljöfrågor.

Våra ronder under ett år:
• Skyddsrond (1 gång/år)
• Barnskyddsrond (1 gång/år)
• Allergirond (1 gång/år)
• Brandskyddsrond (1 gång/år)
• Internkontroll brandskydd (3 gånger/år)

De årliga ronderna finns även med i planeringen här.