Förskolan

Solstrålens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening enligt Helsingborgs stads riktlinjer men i privat regi.

Varje familj med barn på Solstrålens förskola är medlemmar i föreningen och har tillsammans ansvaret för drift och skötsel av förskolan. 

Förskolans personal är anställda av den ekonomiska föreningen och ansvarar för den pedagogiska delen av verksamheten.

Verksamheten finansieras med kommunala bidrag.