Förskolan

Solstrålens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening enligt kommunens riktlinjer men i privat regi.

Varje familj med barn på Solstrålens förskola är medlemmar och vi har tillsammans ansvaret för drift och skötsel av förskolan.

Förskolans personal är anställda av den ekonomiska föreningen och ansvarar för den pedagogiska delen av verksamheten.

Verksamheten finansiseras med kommunala bidrag och en årlig medlemsavgift på 200 kr.

Insatsen i föreningen är 500 kr per barn och är en engångssumma som ska erläggas vid inträde i föreningen.