Välkommen

Solstrålen är en privat förskola som startades i Påarp 2005. Förskolan är ett föräldrakooperativ och som drivs som en ekonomisk förening, där föräldrarna sitter i styrelsen.

Förskolechefen har tillsammans med den övriga personalen det pedagogiska ansvaret. Förskolan har cirka 30 barn i tre grupper.

Solstrålens Förskola
Ekebergavägen 77
253 51 PÅARP
Tel. 042-22 95 40
Mail: solbarn@hotmail.se